Accepteer disclaimer om applicatie te gebruiken

Het MI-GLIS biedt geen garanties of rechtszekerheid, noch expliciet, noch gesuggereerd ten aanzien van de compleetheid, accuraatheid of correctheid van de informatie weergegeven op deze web applicatie. Het MI-GLIS is niet aansprakelijk voor mogelijke incorrecte, incomplete of inaccurate informatie weergegeven op deze web applicatie. Door gebruik te maken van deze web applicatie en de informatie in de web applicatie, vrijwaart u het MI-GLIS, haar respectievelijke medewerkers, leveranciers, consultants en partners van enige aansprakelijkheid geassocieerd met het gebruik van de web applicatie. In geen geval zal het MI-GLIS, haar respectievelijke medewerkers, leveranciers, consultants en partners aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiende uit het gebruik van deze web applicatie, in welke vorm dan ook.
Als u gebruik wilt maken van de web-applicatie, dient u de disclaimer te accepteren. Klik op OK om doorgeleid te worden naar, www.miglis.sr, onze algemene website. Klik op TERUG om de disclaimer alsnog te accepteren.