MI-GLIS is weer gedeeltelijk open, volg de email en website berichtgeving. #StaySafe

Aanvraag nr Datum aangeboden Landmeter Perceelsomschrijving Status Verklaring Update op Datum afgehandeld
        Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
        Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet.    
        Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
4 23-02-2018 Ashwin D. Gayadin MATHOERALAAN PC NO 34 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.    
5 23-02-2018 Ashwin D. Gayadin aanvraag perceels ID-Sterappelweg pc No. 392 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.    
6 24-02-2018 Ashwin D. Gayadin Aanvraag PerceelsID Surinamestraat pc no 114 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.    
7 24-02-2018 Ashwin D. Gayadin Aanvraag PerceelsID Propaanstraat pc no 4873 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.    
8 24-02-2018 Ashwin D. Gayadin aanvraag perceelsID Doris Atipaweg pc no. 3 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.    
9 24-02-2018 Ashwin D. Gayadin Aanvraag PerceelsID Mozartstraat pc no 1607 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.    
10 24-02-2018 Ashwin D. Gayadin aanvraag perceelsID- Van Exelstraat pc No. 131 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.    
11 24-02-2018 Ashwin D. Gayadin aanvraag perceelsID- Kadalaan pc no. 85a en 86a Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.    
12 24-02-2018 Ashwin D. Gayadin aanvraag perceelsID-hoek godoweg en granboriweg pc no. 460 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.    
13 24-02-2018 Ashwin D. Gayadin aanvraag perceelsID-VLEESGROENTENWEG PC No. 54 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.    
14 26-02-2018 Ashwin D. Gayadin Aanvraag Perceels ID- RECOLAAN PC NO 1511 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.    
15 26-02-2018 Ashwin D. Gayadin Aanvraag- Perceels ID- HIJLAARDstraat PC NO. 1698 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.    
16 26-02-2018 Ashwin D. Gayadin Aanvraag Perceels ID- MAYSTRAAT PC NO.246G Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.    
17 26-02-2018 Ashwin D. Gayadin Aanvraag Perceels ID- TW van RICHARD VAN GEENEWEG PC NO 37 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.    
19 26-02-2018 Ashwin D. Gayadin Aanvraag Perceels ID- LOPRO[RIENSSTRAAT PC NO 2536 (10) Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   16-05-2018
20 27-02-2018 Ashwin D. Gayadin Aanvraag Perceels- ID-AQUAMARIJNSTRAAT PC NO 3320 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.    
21 27-02-2018 Ashwin D. Gayadin Aanvraag perceels ID-HOEK-FAZANSTRAAT-KIEVIETSTRAAT PC NO 1109 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.    
22 28-02-2018 Ashwin D. Gayadin Aanvraag perceels ID- TO van MUNDERWEG PC No QTRS Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   16-05-2018
23 28-02-2018 Ashwin D. Gayadin Aanvraag Perceels ID- VAN IDSINGASTRAAT PC NO 247a76 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.    
24 28-03-2018 Rodney Candel Black perceelland, groot 2618,57 m² instede van 2619,05 m², aangeduid met de letters A B C D en het no. 942 (str.reg.no.122368), gelegen in het district Wanica aan de Atalanteweg ten noorden van het Garnizoenspad en deel uitmakende van het perceelland, groot 1 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   24-04-2018
25 28-03-2018 Rodney Candel Black een perceelland, groot 165 m², aangeduid met de letters A B C D en bekend als Wijk H no. 471 (str. reg. no. 46122), gelegen in het district Paramaribo aan de Anjelierstraat. Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   17-04-2018
26 28-03-2018 Rodney Candel Black perceelland, groot 361,27 m² instede van 361,43 m², aangeduid met de letters H I J C K F en het no. 3 (str. reg. no. 180751), gelegen in het district Paramaribo tussen de Schietbaanweg en de Gongrijpstraat, deel uitmakende van het perceelland bekend als N Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   27-08-2018
Records 1 to 25 of 17,736
Go to page: