Aanvraag nr Datum aangeboden Landmeter Perceelsomschrijving Status Verklaring Update op Datum afgehandeld
        Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
        Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
        Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet.    
6667 14-06-2019 Nielkamal Kalpoe 'L Hermitage No.39_Perc No.3 en No.7_ Bersabalaan Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 19-06-2019 25-06-2019
6813 24-06-2019 Gerold O. M. Brandon ( Coronie Plantage Welgelegen) Kaart van uitmeting betreffende een perceel land, groot 1501.72 m² instede van 1501.53 m² , aangeduid met de letters A, B, E, F en het nummer 49, gelegen in het district Coronie, ten zuiden van de Coronieweg ter hoogte van k Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 03-07-2019 26-07-2019
1767 27-09-2018 Hardley Cairo (Beitelweg) perceel ten zuiden van de Iduweg No 56 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   18-12-2018
2949 07-12-2018 Gerold O. M. Brandon (Dijkwachterweg)Kaart van uitmeting van een perceel land, groot 4 ha., aangeduid met de letters B, C, c, D, E en b, gelegen in het district Para, aan de Dijkwachterweg, ten westen van de Indira Gandiweg, deel uitmakende van de voormalige Spoil Area (Mism Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld.    
7158 11-07-2019 Gerold O. M. Brandon (Gowriweg) perceel land, groot 400m², instede van 399,86m²., overgeschreven ter kantore van het MI-GLIS op 29 september 2005 in register C 1701 onder nummer 9053 en 4510 en straatregisternummer: 144869,
aangeduid met de letters A, B, C en D, gelegen in h
Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 25-07-2019 13-08-2019
8808 17-10-2019 Hardley Cairo (Hadjie soemithaweg Tamansari Commewijne Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet. 06-11-2019  
4512 05-03-2019 Gerold O. M. Brandon (mevr. Landveld)Kaart van uitmeting van een perceelland, groot 398.85 m² instede van 400,78 m² (straatregisternummer: 66046), overgeschreven ter kantore van het MI-GLIS op 24 november 1977 in register C751 onder nummer 4660, aangeduid met de letters A, B, Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 12-03-2019 23-04-2019
8034 02-09-2019 Gerold O. M. Brandon (nieuw Libanon )Kaart van uitmeting van een perceel land, groot 848.32 m², instede van 850 m² aangeduid met de letters A, B, C en D, gelegen in het district Wanica, met het nummer no. 11, overgeschreven ter kantore van het MI-GLIS op 10 juni 2015 in regis Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet. 06-12-2019  
7148 11-07-2019 Gerold O. M. Brandon (Sno Miguel) Kaart van uitmeting betreffende een perceel land, groot 600 m² , aangeduid met de letters A, B, C en D en het nummer 96, overgeschreven ter kantore van het MI-GLIS op 17 september 2013 in register C 2230 onder nummer 7100 en straatregisternum Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 17-07-2019 07-08-2019
2859 04-12-2018 Subash Sahtie 1 Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld.    
2647 21-11-2018 Subash Sahtie 1 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   14-08-2019
3482 07-01-2019 Rachel Jennifer Doest 1 Het stuk grond, aangeduid met de figuur in het rood en met de letters A B C D , gelegen op de hoek van de Limesgracht en de van Johan Adolf Pengelstraat, waarover handelt de akte van verkoop en koop d.d. 4 maart 2008 overgeschreven in de Openbare Regi Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   07-02-2019
144 17-05-2018 Rachel Jennifer Doest 1. Een perceelland, aangeduid met de figuur in het rood en met de letters A B C D en het nummer 32, gelegen aan de Lelietje der Dalenstraat in het district Wanica ten noorden van het Garnizoenspad, deel uitmakende van het perceelland groot 4,5365 ha. (C18 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   31-01-2019
1222 20-08-2018 Rachel Jennifer Doest 1. Het perceelland aangeduid met de figuur in het rood en met de letters E F G B H I J K L M, gelegen in het district COMMEWIJNE, ten noorden van de Commewijnerivier, achter en grenzende aan de plantages Pieterszorg, Einde Rust, Lust tot Rust en Rust en Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   27-08-2018
1430 06-09-2018 Rachel Jennifer Doest 1. Het stuk grond aangeduid met de figuur in het rood en met de letters I D H K, gelegen aan de Haribansweg in het district WANICA, ten noorden van de Cassialaan en deeluitmakende van het perceelland groot 3,7398 ha. bekend als HOUTTUINPOLDER SERIE B NO. Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   27-09-2018
5240 05-04-2019 Rachel Jennifer Doest 1. Het stuk grond groot 24,38 m2, aangeduid met de figuur in het rood, en met de letters A D E F, gelegen aan de Brasiliastraat in het district PARAMARIBO, deeluitmakende van het perceel groot 420 m2, aangeduid met de letters A B C D en het No. 69 en met Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 17-04-2019 18-04-2019
2427 08-11-2018 Rachel Jennifer Doest 1. Het stuk grond, aangeduid met de figuur in het rood en met de letters A B C D, gelegen in het district Paramaribo aan de Abieb Chandweg, ten noorden van de Louis Goveiastraat en ten westen van de Anton Dragtenweg, deel uitmakende van de grond De Twee Goedgekeurd De perceelsid aanvraag is goedgekeurd. De landmeter kan de kaart/kaarten aanleveren ter verkrijging van een perceelsid label.    
1968 11-10-2018 Rachel Jennifer Doest 1. Het stuk grond, aangeduid met de figuur in het rood en met de letters A B C D en het nummer 213, gelegen aan de Mastworpweg in het district COMMEWIJNE te VOORBURG, deel uitmakende van het perceelland groot 269,5918 ha. aan de rechteroever van de Suri Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   16-11-2018
7354 23-07-2019 Rachel Jennifer Doest 1. Het stuk grond, aangeduid met de figuur in het rood en met de letters A E F D, gelegen in het district Wanica aan de Jokhoestraat, zijnde de noordelijke helft van het perceelland groot 1093,06 m² en aangeduid met de letters A B C D en het nummer 11a, Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 29-07-2019 05-08-2019
4771 16-03-2019 Rachel Jennifer Doest 1. Het stuk grond, aangeduid met de figuur in het rood en met de letters I N R Q , gelegen in het district WANICA aan de Anjastraat, deeluitmakende van de percelen groot 20,5508 ha. bekend als BOMAPOLDER SERIE 3 No's 7 t/m 9 en delen van nummers 10 en 1 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 26-03-2019 28-03-2019
2490 13-11-2018 Rachel Jennifer Doest 1. Het stuk grond, aangeduid met de figuur in het rood en met de letters A B C D en het No. 108, waarover handelt de akte van verkoop en koop d.d. 14 juni 2011, overgeschreven in de Openbare Registers van het MI-GLIS in het register C2074, ondernummer 787 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   11-12-2018
8960 28-10-2019 Rachel Jennifer Doest 1. Het stuk grond, aangeduid met de figuur in het rood en met de letters A B C D en het nummer 1, waarover handelt de akte van verkoop en koop d.d. 27 april 2001, overgeschreven in de Openbare Registers van het MI-GLIS in het register C1505, ondernummer 8 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   12-11-2019
Records 1 to 25 of 9,282
Go to page: