MI-GLIS is weer gedeeltelijk open, volg de email en website berichtgeving. #StaySafe

Aanvraag nr Datum aangeboden Landmeter Perceelsomschrijving Status Verklaring Update op Datum afgehandeld
        Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
        Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet.    
        Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
15955 19-01-2021 Hardley Cairo "Afdeling I pad van Wanica West" Sectie Duisburg en onverwacht no 177-75 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 08-03-2021 11-03-2021
6667 14-06-2019 Nielkamal Kalpoe 'L Hermitage No.39_Perc No.3 en No.7_ Bersabalaan Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 19-06-2019 25-06-2019
6813 24-06-2019 Gerold O. M. Brandon ( Coronie Plantage Welgelegen) Kaart van uitmeting betreffende een perceel land, groot 1501.72 m² instede van 1501.53 m² , aangeduid met de letters A, B, E, F en het nummer 49, gelegen in het district Coronie, ten zuiden van de Coronieweg ter hoogte van k Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 03-07-2019 26-07-2019
10714 28-02-2020 Gerold O. M. Brandon (Afistraat 37)Kaart van uitmeting van een perceel land, groot 390,01 m²., aangeduid met de letters A, B, C en D en het
nummer 18, benevens het gedeelte van de voorlangs lopende weg(fig. AabB), overgeschreven ter
kantore van het MI-GLIS op 26 februari 19
Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 16-03-2020 17-04-2020
1767 27-09-2018 Hardley Cairo (Beitelweg) perceel ten zuiden van de Iduweg No 56 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   18-12-2018
10374 10-02-2020 Gerold O. M. Brandon (blok4-pc#461) Kaart van uitmeting van een perceel land, groot 649,87 m² instede van 268,99 m², aangeduid met de letters A, B, C, D en het no. 461 thans bekend als Richelieu No. 423, gelegen aan de Kattensnorweg en de Klapperkruidweg, ten noorden van de O Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 11-02-2020 17-02-2020
10377 10-02-2020 Gerold O. M. Brandon (blok4_pc# 516)Kaart van uitmeting van een perceel land, groot 500,87 m², aangeduid met de letters A, B, C, D en het no. 516 thans bekend als Richelieu No. 478, gelegen aan de Karwijzaadweg, ten noorden van de Oost-West verbinding in het district Commewij Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 12-02-2020 18-02-2020
10115 27-01-2020 Gerold O. M. Brandon (blok5) Kaart van uitmeting van een perceel land, groot 401,46 m², aangeduid met de letters A, B, C, D en E en het no. 197 thans bekend als Richelieu No. 285, gelegen op de hoek van de Laurierweg en de Takiniweg, ten noorden van de Oost-West verbinding in Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 12-02-2020 18-02-2020
10393 11-02-2020 Gerold O. M. Brandon (Blok5)Kaart van uitmeting van een perceel land, groot 414,58 m² instede van 432,57 m², aangeduid met de letters A, B, C, D en het no. 244 thans bekend als Richelieu No.332, gelegen aan de Basilicumweg, ten noorden van de Oost-West verbinding in het distr Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 14-02-2020  
12804 17-07-2020 Gerold O. M. Brandon (Colakreek)Kaart van uitmeting een perceel land, groot 2,017 ha. instede van 1,96 ha. aangeduid met de letters A, B, C en D, overgeschreven ter kantore van het MI glis op 5 oktober 2012 in registratie C 2167 onder nummer 9901 en registratie 197314 gelege Goedgekeurd De perceelsid aanvraag is goedgekeurd. De landmeter kan de kaart/kaarten aanleveren ter verkrijging van een perceelsid label. 27-04-2021  
2949 07-12-2018 Gerold O. M. Brandon (Dijkwachterweg)Kaart van uitmeting van een perceel land, groot 4 ha., aangeduid met de letters B, C, c, D, E en b, gelegen in het district Para, aan de Dijkwachterweg, ten westen van de Indira Gandiweg, deel uitmakende van de voormalige Spoil Area (Mism Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld.    
7158 11-07-2019 Gerold O. M. Brandon (Gowriweg) perceel land, groot 400m², instede van 399,86m²., overgeschreven ter kantore van het MI-GLIS op 29 september 2005 in register C 1701 onder nummer 9053 en 4510 en straatregisternummer: 144869,
aangeduid met de letters A, B, C en D, gelegen in h
Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 25-07-2019 13-08-2019
8808 17-10-2019 Hardley Cairo (Hadjie soemithaweg Tamansari Commewijne Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet. 01-12-2020  
11236 27-03-2020 Gerold O. M. Brandon (hoek Difoestraat en Meyerstr) Kaart van uitmeting van een perceel land, groot 738,06., aangeduid met de letters A,B,C,D en E en het nummer 4, thans bekend als Geyersvlijt No.1534 Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 27-04-2020 04-05-2020
4512 05-03-2019 Gerold O. M. Brandon (mevr. Landveld)Kaart van uitmeting van een perceelland, groot 398.85 m² instede van 400,78 m² (straatregisternummer: 66046), overgeschreven ter kantore van het MI-GLIS op 24 november 1977 in register C751 onder nummer 4660, aangeduid met de letters A, B, Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 12-03-2019 23-04-2019
8034 02-09-2019 Gerold O. M. Brandon (nieuw Libanon )Kaart van uitmeting van een perceel land, groot 848.32 m², instede van 850 m² aangeduid met de letters A, B, C en D, gelegen in het district Wanica, met het nummer no. 11, overgeschreven ter kantore van het MI-GLIS op 10 juni 2015 in regis Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 20-04-2020 29-04-2020
14333 16-10-2020 Ashwin D. Gayadin (RR)-Montauban 17A, 16 en 2 Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet. 23-03-2021  
7148 11-07-2019 Gerold O. M. Brandon (Sno Miguel) Kaart van uitmeting betreffende een perceel land, groot 600 m² , aangeduid met de letters A, B, C en D en het nummer 96, overgeschreven ter kantore van het MI-GLIS op 17 september 2013 in register C 2230 onder nummer 7100 en straatregisternum Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 17-07-2019 07-08-2019
10830 05-03-2020 Gerold O. M. Brandon (Wladimir)Kaart van uitmeting van een perceel land, groot 686,87 m²., aangeduid met de letters A, B, C en D en het
nummer 554, thans bekend als Geyersvlijt No. 1865, overgeschreven ter kantore van het MI-GLIS op 1 september 2014 in register C 2321 onder
Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   01-04-2020
12109 19-05-2020 Henny Somopawiro - Perceelland, groot 17,1574 ha, aangeduid met de letters ABCDEFGHJKL en met het nummer 126, gelegen in het district Para, aan de Jimmyweg, deel uitmakende van het voormalig “Spoil Area” en thans bekend als Suralcoweg no. 84. Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   22-07-2020
11999 13-05-2020 Henny Somopawiro - Stuk grond, gelegen a/d Magentaweg in het district Wanica, deel uitmakende van het gedeelte, groot 0,4707 ha instede van 0,4737 ha (fig. LDCJK), zijnde het aan de noordzijde van de Magentaweg gelegen deel van het perceel, ontstaan uit de samenvoeging v Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent. 15-07-2020 17-07-2020
11233 27-03-2020 Henny Somopawiro - Stuk grond, aangeduid met de letters ABCD en met het nummer 4, benevens een deel van de daarlangslopende weg (fig. ABba), gelegen in het district Wanica, aan de Akaash- en de Sieuwpalweg ten zuiden van de Tout Lui Fautweg en deel uitmakende van het per Volledig afgehandeld De kaart/kaarten is/zijn voorzien van een perceelsid label. De kaart/kaarten is/zijn afgegeven of moet/moeten nog opgehaald worden door de beëdigde landmeter of diens assistent.   29-04-2020
Records 1 to 25 of 17,736
Go to page: