Aanvraag nr Datum aangeboden Landmeter Perceelsomschrijving Status Verklaring Update op Datum afgehandeld
6414 30-05-2019 Jerry O. A. Mans M.J. Williamweg No. 314 en 315 (685,54 m2) Afgekeurd De perceelsid aanvraag kan geen voortgang vinden. Er kan geen perceelsid worden verstrekt. 03-06-2019  
2244 29-10-2018 Gerhardus A. Halfhide BRAAMSHOOPWEG 66 Afgekeurd De perceelsid aanvraag kan geen voortgang vinden. Er kan geen perceelsid worden verstrekt. 03-07-2019  
1954 10-10-2018 Gerhardus A. Halfhide La Recontre 1st straat Deels afgehandeld De kaarten met perceelsid label zijn afgegeven of moeten nog opgehaald worden door de landmeter of diens assistent. Echter zijn dit niet alle kaarten van de aanvraag. De resterende kaarten moeten nog door de landmeter of diens assistent aangeleverd worden    
7126 10-07-2019 Subash Sahtie Nishanstraat, ten oosten van Nieuw Charlesburg. Deels afgehandeld De kaarten met perceelsid label zijn afgegeven of moeten nog opgehaald worden door de landmeter of diens assistent. Echter zijn dit niet alle kaarten van de aanvraag. De resterende kaarten moeten nog door de landmeter of diens assistent aangeleverd worden 16-07-2019  
968 02-08-2018 Jerry O. A. Mans ten zuiden Coronieweg No. 201


ten noorden Coronieweg km. 106
Deels afgehandeld De kaarten met perceelsid label zijn afgegeven of moeten nog opgehaald worden door de landmeter of diens assistent. Echter zijn dit niet alle kaarten van de aanvraag. De resterende kaarten moeten nog door de landmeter of diens assistent aangeleverd worden 29-04-2019  
4474 01-03-2019 Gerhardus A. Halfhide POERWODADI Deels afgehandeld De kaarten met perceelsid label zijn afgegeven of moeten nog opgehaald worden door de landmeter of diens assistent. Echter zijn dit niet alle kaarten van de aanvraag. De resterende kaarten moeten nog door de landmeter of diens assistent aangeleverd worden 08-05-2019  
1346 28-08-2018 Caryl Cairo Betreffende het stuk grond, met het nummer 46, gelegen ten noorden van het Garnizoenspad in het district Wanica en deel uitmakende van het perceel land groot 7,5250 ha., (C2191/2632 - straatreg. nr. 146996 ) en bekend als AFDELING I SECTIE KWATTA No. 313 Deels afgehandeld De kaarten met perceelsid label zijn afgegeven of moeten nog opgehaald worden door de landmeter of diens assistent. Echter zijn dit niet alle kaarten van de aanvraag. De resterende kaarten moeten nog door de landmeter of diens assistent aangeleverd worden 14-03-2019  
6727 18-06-2019 Nielkamal Kalpoe N.W. 1e B.W. No's 225a2; 225a; 225b & 225c_Mauriciusstraat Deels afgehandeld De kaarten met perceelsid label zijn afgegeven of moeten nog opgehaald worden door de landmeter of diens assistent. Echter zijn dit niet alle kaarten van de aanvraag. De resterende kaarten moeten nog door de landmeter of diens assistent aangeleverd worden 24-07-2019  
6142 17-05-2019 Rodney Candel Black aanvraag pid ten oosten Tamarindelaan (Koniso, Boorie, Palata) Deels afgehandeld De kaarten met perceelsid label zijn afgegeven of moeten nog opgehaald worden door de landmeter of diens assistent. Echter zijn dit niet alle kaarten van de aanvraag. De resterende kaarten moeten nog door de landmeter of diens assistent aangeleverd worden 31-05-2019 04-06-2019
4753 15-03-2019 Gerhardus A. Halfhide Peperpot en la liberte Deels afgehandeld De kaarten met perceelsid label zijn afgegeven of moeten nog opgehaald worden door de landmeter of diens assistent. Echter zijn dit niet alle kaarten van de aanvraag. De resterende kaarten moeten nog door de landmeter of diens assistent aangeleverd worden 09-04-2019  
8309 18-09-2019 Hardley Cairo nieuwe wijk tweede buitenwijk No. 20 Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet. 24-09-2019  
2369 05-11-2018 Hardley Cairo RANDINSTRAAT
NOORDELIJK DEEL
PRC 37 (REEBERGWEG)
TAMANREDJO
Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet.    
3891 30-01-2019 Gerhardus A. Halfhide Ten noorden v/d Hadji I. Soemitaweg, deeluitmakende van de plantages Peperpot en La Liberte. Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet.    
8433 25-09-2019 Jerry O. A. Mans Leiding 20 No 16b, kavels 1 tot en met 30 Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet. 15-10-2019  
7954 28-08-2019 Ashwin D. Gayadin ABTS1872-Wanestraat pc no. 59 Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet. 07-10-2019  
2989 11-12-2018 Gerhardus A. Halfhide ONS GELUKWEG 32 Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet. 23-04-2019  
5994 11-05-2019 Hardley Cairo VIVIAN ORNASTRAAT perc.6904 Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet. 23-05-2019  
8078 05-09-2019 Subash Sahtie Henk Arronstraat Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet. 11-09-2019  
7723 14-08-2019 Gerhardus A. Halfhide boschreitzweg 36 Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet. 18-09-2019  
1408 04-09-2018 Henny Somopawiro het perceelland, gelegen in het district Para, aan de Sir Winston Churchillweg en deel uitmakende van de plantage Accaribo. Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet.    
8587 04-10-2019 Jerry O. A. Mans Kadastraal C5048 No. 6, Okrodam No's 1 t/m 10 Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet. 08-10-2019  
5407 13-04-2019 Ashwin D. Gayadin PID-(AMTS1347) BEEKHUIZENWEG NO. 237 Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet. 29-04-2019  
8232 14-09-2019 Ashwin D. Gayadin TS1916(RR)-KALIDIENSTEEG PC No. 85 Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet. 20-09-2019  
2292 31-10-2018 Gerhardus A. Halfhide afobakaweg Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet. 13-03-2019  
5932 09-05-2019 Ashwin D. Gayadin PID(AMTS1424) TEN ZUIDEN TOUT LUI FAUTWEG Va Feedback De landmeter heeft m.b.t. de perceelsid aanvraag van het MI-GLIS feedback ontvangen. De reactie van de landmeter op de feedback zien wij graag tegemoet. 28-05-2019  
Records 1 to 25 of 8,559
Go to page: