Aanvraag nr Datum aangeboden Landmeter Perceelsomschrijving Status Verklaring Update op Datum afgehandeld
9605 16-12-2019 Henny Somopawiro het stuk grond, groot 359,38 m², aangeduid met de letters ABCD, gelegen in het district Paramaribo, aan de Saramacca- en de Timmermanstraat en bekend als N.W. La E No 42a. Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld.    
5345 11-04-2019 Gerhardus A. Halfhide Franchepanstraat Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 23-08-2019  
10377 10-02-2020 Gerold O. M. Brandon (blok4_pc# 516)Kaart van uitmeting van een perceel land, groot 500,87 m², aangeduid met de letters A, B, C, D en het no. 516 thans bekend als Richelieu No. 478, gelegen aan de Karwijzaadweg, ten noorden van de Oost-West verbinding in het district Commewij Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 12-02-2020 18-02-2020
5499 17-04-2019 Rodney Candel Black aanvraag pid Amatkajastraat perc#736 Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 23-04-2019  
2989 11-12-2018 Gerhardus A. Halfhide ONS GELUKWEG 32 Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 28-01-2020  
4173 13-02-2019 Ashwin D. Gayadin Pid-Aanvraag aan de Leysweg pc no. 11 Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld.    
9205 15-11-2019 Hardley Cairo hoekstra Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 15-11-2019  
3444 03-01-2019 Jerry O. A. Mans Wilhelminasburg Serie A no 2, Weidumweg Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld.    
1300 24-08-2018 Jerry O. A. Mans Apoera Fase II no. 382a Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 24-01-2020  
6551 07-06-2019 Ashwin D. Gayadin RJTS1415-Domburg 12e straat Pc QRST Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 13-06-2019  
11087 20-03-2020 Hardley Cairo Genrobinweg nummer 67, bekend als afdeling 1, sectie uitvlugt no's 107 en 108 Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 20-03-2020  
10486 17-02-2020 Rachel Jennifer Doest Het perceelland, aangeduid met de figuur in het rood en met de letters A B C D, gelegen in het district COMMEWIJNE, aan de Patjasketiweg en de Ustaad Harrybhoekhan Jodhaweg te Meerzorg, en uitmakende de samengevoegde percelenland bekend als Meerzorg Seri Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 18-02-2020  
6846 25-06-2019 Ashwin D. Gayadin AMTS1632-HOEK FRANCHEPANESTRAAT EN KASABAHOLOWEG NO 89 Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 28-06-2019  
2991 11-12-2018 Henny Somopawiro twee stukken grond, gelegen in het district Wanica te La Rencontre, aan de Sir Winston Churchillweg en de La Rencontre 11e straat, deel uitmakende van het perceelland, thans bekend als La Rencontre No 471, welk perceelland weer deel uitmaakt van het perce Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld.    
5270 08-04-2019 Hardley Cairo TEN WESTEN TOUT LUI FAUT KANAAL RECHTS
TEN NOORDEN VREDENBURGWEG
KAVEL NR. 22
Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 29-08-2019  
5779 02-05-2019 Caryl Cairo leiding 20 no 18 Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 07-05-2019  
7864 22-08-2019 Caryl Cairo natio 977 Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 04-09-2019  
7139 11-07-2019 Gerhardus A. Halfhide UITVLUGT43-66KERKPALMSTRAAT Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld.    
975 02-08-2018 Hardley Cairo perceel No. I te saramacca ten zuiden van de Vankweg Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 28-01-2020  
4128 12-02-2019 Rodney Candel Black aanvraag pid Confianceweg perc#14 Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld.    
2621 20-11-2018 Caryl Cairo keizerstraat 219 Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 28-01-2020  
806 20-07-2018 Caryl Cairo Kaart van uitmeting betreffende een stuk grond, groot 5608,55 m2 aangeduid met de letters A B C D E F en het nummer 1ᵇ, gelegen in het district Wanica en deel uitmakende van het perceel land, groot 7775,08m2 instede van 7626,95m2
( C 2331 / 7020 ), d
Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld.    
11228 27-03-2020 Gerhardus A. Halfhide Barkoesingweg no.5 Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 27-03-2020  
5101 30-03-2019 Hardley Cairo TEN WESTEN TOUT LUI FAUTKANAALWEG
TEN NOORDEN VREDENBURGWEG
PERC No. 21 23 en 25
Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld. 29-08-2019  
5471 16-04-2019 Caryl Cairo hk franchepanestr en kasabaoloweg 89 Geannuleerd De aanvraag is door de landmeter gecanceld.    
Records 1 to 25 of 11,265
Go to page: