Aanvraag nr Datum aangeboden Landmeter Perceelsomschrijving Status Verklaring Update op Datum afgehandeld
        Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
989 02-08-2018 Jerry O. A. Mans Suri Village II B-646 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
976 02-08-2018 Rachel Jennifer Doest Het stuk grond, aangeduid met de figuur in het rood en met de letters C D E F, gelegen ten zuiden van de Libanonweg, achter en grenzende aan het perceelland groot 15,0130 ha., bekend als LIBANONWEG No. 127 in het district Wanica, waarover handelt de akte Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
628 11-07-2018 Rodney Candel Black aanvraag pid Shawikastraat perc# 112 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
287 18-06-2018 Henny Somopawiro de twee stukken grond, gelegen in het district Commewijne te Nieuw Amsterdam, aan de Kasimbegweg en deel uitmakende van het bij beschikking d.d. 22 mei 2000 No D 1894 in Grondhuur afgestane perceelland, groot 976,43 m² instede van 973,92 m² (akte C 1479 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
11835 05-05-2020 Rodney Candel Black aanvraag pid Kaartlezenweg perc# 2129 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend. 19-05-2020  
12267 29-05-2020 Gerhardus A. Halfhide Voorstraat no.35 en 47 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
12175 22-05-2020 Henny Somopawiro het stuk grond, groot 358,89 m² , aangeduid met de letters ABCD en het nummer 29 (akte C 1028/9308, str.reg.no. 97788), benevens een deel van de langs voormeld stuk grond lopende weg (fig. ABba), gelegen in het district Paramaribo, aan de Jan Bakboordstra Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
1672 20-09-2018 Hardley Cairo Babunggorogorostraat Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
941 31-07-2018 Caryl Cairo het stuk grond, aangeduid met de letters B C D E F G thans Kadastraal bekend als C5050 no. 19, gelegen in het district Paramaribo, , deel uitmakende van het perceel land Kadastraat bekend als C5050 no. 2. Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
591 09-07-2018 Jerry O. A. Mans Leonsberg, Gunputstraat nummer 260 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
12269 29-05-2020 Gerold O. M. Brandon Kaart van uitmeting van een perceel land, aangeduid met de letters A, B, C en D, gelegen in het district Paramaribo, aan de Walabastraat, bekend als no. 847, Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
12271 29-05-2020 Ashwin D. Gayadin ABTS2614-Koningsblauwstraat pc no. 141 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
1584 14-09-2018 Jerry O. A. Mans Uitvlugt No. 100D kavel 22 C Daallaan Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
        Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
1881 06-10-2018 Henny Somopawiro het perceel, gelegen te Sar'ca, aan de Gravensteinweg te Kampong Baroe en thans bekend als No 544 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
12204 26-05-2020 Jerry O. A. Mans Belwaarde (29,3849ha) Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
12266 29-05-2020 Gerhardus A. Halfhide Kampong rewel perc280 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
12035 14-05-2020 Gerhardus A. Halfhide Doewatrastraat No. 327 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend. 22-05-2020  
12268 29-05-2020 Ashwin D. Gayadin AMTS2564-ZWARTENHOVENBRUGSTRAAT PC NO. 176 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
1658 20-09-2018 Rodney Candel Black aanvraag Pid Rubenstraat perc#4882 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
12270 29-05-2020 Ashwin D. Gayadin ABTS2545-HARISINGWEG PC No. 2102 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
12272 29-05-2020 Subash Sahtie Leiding 11a no 25b Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
341 20-06-2018 Ashwin D. Gayadin aanvraag perceelsID-Meckenbergstraat (New-Verkaveling) Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
6414 30-05-2019 Jerry O. A. Mans M.J. Williamweg No. 314 en 315 (685,54 m2) Afgekeurd De perceelsid aanvraag kan geen voortgang vinden. Er kan geen perceelsid worden verstrekt. 03-06-2019  
Records 1 to 25 of 12,041
Go to page: